Uw gemeente twijfelt: wij helpen u.

Er is heel veel onderzoek gedaan naar zink, lood en koper: leidt de toepassing van bouwmetalen tot ongewenste effecten voor het milieu? Het antwoord is bekend: neen! Op basis van de feiten en cijfers heeft de Nederlandse overheid besloten dat aan normale toepassingen in de bouw geen eisen mogen worden gesteld. Verbieden mag sowieso niet. Bij extreem grote oppervlaktes kan een gemeente of waterschap nadere berekeningen uitvoeren. De lagere overheden moeten zelf aantonen dat er reden voor zorg is. Zomaar verbieden mag dus niet. Hiernaast kunt u meer lezen over de feiten. Ook hoe we u kunnen helpen met raad en daad.

Bouwbesluit is leidend

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat bij de aanvraag van een bouwvergunning, een berekening van de milieuprestatie moet worden geleverd. Een berekening van het gehele gebouw, inclusief alle onderdelen en materialen. Bij beoordeling van de aanvraag gaat het dus om de milieuprestatie van hele gebouw en niet van de onderdelen of materialen.

Afspoeling metalen is geen probleem

Bouwmetalen zijn duurzame metalen omdat ze een lange levensduur hebben en daarna altijd worden gerecycled. Dat doen we al eeuwen, omdat metalen altijd hun waarde blijven behouden. Na recycling kan het metaal weer een nieuw leven beginnen. Er is veel onderzoek gedaan naar de afspoeling van de metalen en wat dat betekent voor het milieu. Er sprake van afspoeling omdat het regenwater op de zinken dakgoot of koperen gevel valt: het regenwater neemt minuscule deeltjes mee. Dat fenomeen geldt voor metalen maar ook voor plastic, bitumen en zelfs voor riet. De grote vraag is of de afspoeling reden tot zorg is. Daar is veel onderzoek naar gedaan en de centrale conclusie is: neen dat is geen probleem voor het milieu. Lees verder.

Ontmoedigen/verbieden mag niet

Jaren geleden werd besloten goed te onderzoeken of bouwmetalen nu wel of niet schadelijk zijn voor het milieu. Inmiddels is het antwoord bekend: nee! Af en toe laten lokale ambtenaren weten hun twijfels te hebben over de bouwmetalen. En af en toe leidt tot krasse uitspraken en eisen: “dat willen wij liever niet” en “dat staan wij niet toe”. Voor DBM is dit altijd aanleiding om in gesprek te gaan en de actuele feiten over wetenschap en  beleid te presenteren. In zo’n gesprek verwijzen we altijd naar de informatie die het Rijk publiceert: klik.

Verbieden mag sowieso niet en bij twijfel moet de gemeente aangeven waarom er twijfels zijn. Zomaar verbieden mag dus niet.

Wij staan u bij

Indien de gemeente of waterschap het gebruik van bouwmetalen ontmoedigt of zelfs verbiedt presenteert DBM graag de feiten over wetenschap en beleid.

Indien gewenst gaan wij met u in discussie met gemeente of waterschap.

U kunt desgewenst ook (eerst) zelf een brief schrijven. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.

Metalen passen naadloos in de Circulaire Economie

Wereldwijd is men het er over eens: we meten zo snel mogelijk een circulaire economie krijgen: een economie waarin grondstoffen in producten worden verwerkt die na gebruik weer gerecycled worden. Dan is de kringloop gesloten en besparen we grondstoffen en energie. En zijn we minder afhankelijk van invoer van grondstoffen. De metaalketen is altijd al (bijna) gesloten geweest. Al het gebruikte zink, lood en koper komt in Nederland weer terug en krijgt weer een nieuw leven. De metalen passen uitstekend aan een modern en duurzaam overheidsbeleid: circulaire ketens en circulair inkopen door de overheid. Dat is een streven van de Nederlandse overheid maar ook van de EU. In 2016 is Nederland voorzitter van de EU en circulariteit staat hoog op de agenda!

Drs. Jules C.P. Wilhelmus - Directeur | Email: wilhelmus@duurzaambouwmetaal.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!