Koper & Zink

Metalen komen in ruime hoeveelheden in de natuur voor. En dat is maar goed ook: zink en koper zijn essentiële mineralen. De mens voegt de metalen aan de natuur toe via de landbouw (koper en zink in veevoeder) en het verkeer (remvoeringen bevatten koper en zink). Daarnaast en voor minder dan 10% door de toepassing van de metalen in de bouw. Vroeger loosden fabrieken de metalen maar deze zogenaamde puntbronnen zijn eigenlijk niet meer toegestaan. Hoewel de metalen geen probleem voor het milieu vormen zijn er natuurlijk wel normen. Koper en zink kunnen en mogen in de bouw gewoon worden toegepast. Sinds de jaren negentig is er veel onderzoek gedaan naar deze metalen. In Nederland maar ook internationaal. De belangrijkste conclusie is dat toepassing van de metalen in de bouw geen probleem vormt voor het milieu. Die conclusie is door het Rijk 1-op-1 vertaald in beleid: toepassen mag. Soms bestaat er bij een gemeente of waterschap twijfel. Misschien omdat de actuele kennis over het Rijksbeleid ontbreekt, wellicht omdat de recente wetenschappelijke inzichten onbekend zijn. Hoe dan ook: wij informeren u en uw gemeente/waterschap met genoegen. Hiernaast leggen we uit  hoe wij u (en desgewenst uw gemeente) concreet kunnen ontzorgen.

Circulaire metaalketen

Wereldwijd is men het er over eens: we meten zo snel mogelijk een circulaire economie krijgen: een economie waarin grondstoffen in producten worden verwerkt die na gebruik weer gerecycled worden. Dan is de kringloop gesloten en besparen we grondstoffen en energie. En zijn we minder afhankelijk van invoer van grondstoffen. De metaalketen is altijd al (bijna) gesloten geweest. Al het gebruikte zink en koper komt in Nederland weer terug en krijgt weer een nieuw leven.

Lees verder
Bouwbesluit is leidend

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat bij de aanvraag van een bouwvergunning, een berekening van de milieuprestatie moet worden geleverd. Een berekening van het gehele gebouw, inclusief alle onderdelen en materialen. Bij beoordeling van de aanvraag gaat het dus om de milieuprestatie van hele gebouw en niet van de onderdelen of materialen. Lees meer.

Lees verder
Afspoeling metalen is geen probleem

Bouwmetalen zijn duurzame metalen omdat ze een lange levensduur hebben en daarna altijd worden gerecycled. Dat doen we al eeuwen, omdat metalen altijd hun waarde blijven behouden. Na recycling kan het metaal weer een nieuw leven beginnen. Er is veel onderzoek gedaan naar de afspoeling van de metalen en wat dat betekent voor het milieu. Er sprake van afspoeling omdat het regenwater op de zinken dakgoot of koperen gevel valt: het regenwater neemt minuscule deeltjes mee. Dat fenomeen geldt voor metalen maar ook voor plastic, bitumen en zelfs voor riet. De grote vraag is of de afspoeling reden tot zorg is. Daar is veel onderzoek naar gedaan en de centrale conclusie is: neen dat is geen probleem voor het milieu. Lees verder.

Lees verder

Ontmoedigen/verbieden mag niet

Jaren geleden werd besloten goed te onderzoeken of bouwmetalen nu wel of niet schadelijk zijn voor het milieu. Inmiddels is het antwoord bekend: nee! Af en toe laten lokale ambtenaren weten hun twijfels te hebben over de bouwmetalen. En af en toe leidt tot krasse uitspraken en eisen: “dat willen wij liever niet” en “dat staan wij niet toe”. Voor DBM is dit altijd aanleiding om in gesprek te gaan en de actuele feiten over wetenschap en  beleid te presenteren. In zo’n gesprek verwijzen we altijd naar de informatie die het Rijk publiceert: klik.

Verbieden mag sowieso niet en bij twijfel moet de gemeente aangeven waarom er twijfels zijn. Zomaar verbieden mag dus niet.

Lees verder
Wij staan u bij

Indien de gemeente of waterschap het gebruik van bouwmetalen ontmoedigt of zelfs verbiedt presenteert DBM graag de feiten over wetenschap en beleid.

Indien gewenst gaan wij met u in discussie met gemeente of waterschap.

U kunt desgewenst ook (eerst) zelf een brief schrijven. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden.

Lees verder
Drs. Jules C.P. Wilhelmus - Directeur | Email: wilhelmus@duurzaambouwmetaal.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!