Duurzaam en circulair bouwen met koper en zink

Gebouwen moeten duurzaam en circulair zijn. Dat moet volgens het Nederlandse Bouwbesluit maar dat zou elk weldenkend mens ook moeten willen. Mooie en comfortabele gebouwen die energiezuinig zijn, die zijn gemaakt met duurzame materialen en die na een lange levensduur een nieuwe bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld: kantoor wordt omgebouwd tot appartementen complex. Gebouwen met stalen constructies kunnen vaker een nieuwe bestemming krijgen dan gebouwen waar veel beton in zit: demonteren en weer opbouwen is dan een stuk moeilijker. Zink en koper zijn duurzame en circulaire bouwmaterialen: ook in het nieuwe gebouw worden ze opnieuw gebruikt: dakgoten, waterleidingen, daken en gevels.

Ook de EU zet stevig in op een Circular Economy waarin circulair bouwen een belangrijke rol speelt.  Lees hier het plan.

De stichting Duurzaam Bouwmetaal geeft informatie aan partijen in de bouwkolom over circulair bouwen met koper en zink. Deelnemers zijn Nedzink BV, Wentzel BV/Rheinzink, ZinkInfoBenelux , International Zinc Association en het European Copper Instituut. DBM  presenteert op deze site voorbeelden van toepassingen in de dagelijkse bouwpraktijk en citeert onafhankelijke deskundigen over de circulariteit van koper en zink, maar ook over aspecten zoals gezondheid en milieu.

 

Stichting Duurzaam Bouwmetaal: missie en deelnemers

De stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM) informeert bouwers, adviseurs en gebruikers van gebouwen 0ver de toepassing van koper en zink in de bouw. Daarnaast overlegt DBM met overheden en toezichthouders over de actuele regelgeving.

De deelnemers van DBM zijn de producenten van bouwzink en bouwkoper en de thermische verzinkers. .

Koper en zink: duurzaam en circulair

Gebouwen moeten duurzaam zijn. Dat moet volgens het Nederlandse Bouwbesluit maar dat zou elk weldenkend mens ook moeten willen. Mooie gebouwen die energiezuinig zijn, die zijn gemaakt met duurzame materialen en die na een lange levensduur een nieuwe bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld: kantoor wordt omgebouwd tot appartementen complex. Zink en koper zijn duurzame en circulaire bouwmaterialen want ze worden na gebruik altijd hergebruikt. Dat scheelt veel grondstoffen, CO2 uitstoot en energie. Ook daarom hebben koper en zink de beste milieuscores.

Koper en zink: essentieel en beschermend

Essentieel. Mens, dier en plant kunnen niet zonder koper en zink. Daarom worden het essentiele metalen genoemd. Ga naar de site van het Nederlandse Voedingscentrum voor deskunidge en onafhankelijke informatie en lees waarom koper en zink essentieel zijn voor onze gezondheid.

Via deze link kunt u lezen waarom het Voedingscentrum koper als een belangrijk mineraal  omschrijft.

Via deze link kunt u lezen wat zij van zink vinden.

Beschermend:  Stalen constructies worden tegen roest beschermd door het staal thermisch te verzinken.  Koper heeft de eigenschap dat het bacteriën neutraliseert. Daarom wordt het veel in ziekenhuizen toegepast.

Koper en zink: uitstekende milieuscore

Recente berekeningen tonen aan dat de metalen duurzamer zijn dan alternatieve materialen. Zo heeft NIBE recent de milieukosten berekendvan diverse materialen  die je voor een dakgoot kunt gebruiken. Dit zijn de resultaten:

Tabel met milieuklasse  en schaduwkosten (Bron: NIBE) 

Product Milieu klasse Schaduwkosten
Staal (gecoat, verzinkt – mastgoot) 1b €0,69
Zink (bakgoot) 2a €1,06
PVC (bakgoot) 2c €1,47
PVC (mastgoot) 2c €1,47
Koper (bakgoot) 2c €1,48
Aluminium dubbelwandig (zonder vulling) bakgoot 3c €2,64
Polyester (bakgoot) 4b €3,39
Multiplex / EPDM; db 5a €5,13
Koper en zink mogen worden toegepast van de wetgever

Soms willen gemeenten of waterschappen weten of het gebruik van koper en zink in de bouw inderdaad duurzaam en circulair is. Voor zo’n oordeel heb je actuele en feitelijke data en berekeningen nodig. Uit onderzoek van onafhankelijke deskundigen blijkt dat koper en zink een uitstekende milieu score hebben. Zie de uitleg hierboven: koper en zink: uitstekende milieu score. Soms zijn deze recente wetenschappelijke data bij een gemeente of waterschap niet bekend of twijfelt men. Het is daarom goed te weten dat de Nederlandse overheid heeft bepaald dat de toepassing van koper en zink in de bouw niet mag worden verboden. Dus:

  • De gemeente mag geen aanvullende eisen op het Bouwbesluit stellen aan de milieuprestatie van gebouwen.
  • Straks, na de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mag de gemeente nog steeds geen aanvullende materiaaleisen stellen.

Klik op deze link voor het officiële standpunt van de overheid.

Als uw gemeente of waterschap nadere informatie vraagt over de diverse aspecten van de toepassing van koper en zink in de bouw: wij hebben de relevante informatie beschikbaar. Mail ons: wilhelmus@duurzaambouwmetaal.nl

 

 

 

 

 


Artikelen & Nieuws


 

 

Drs. Jules C.P. Wilhelmus - Directeur | Email: wilhelmus@duurzaambouwmetaal.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!