Zeker zink

Inleiding

Zinkinfo Benelux, de overkoepelende brancheorganisatie van de thermische verzinkers startte in 2019 met een brede campagne bij architecten, ingenieursbureaus, overheden, staalbouwers en producenten van serieproducten in staal. Doel is het bekendmaken van een innovatief classificatiesysteem voor discontinu thermisch verzinken. Naar aanleiding van een aantal rondetafelgesprekken met de voornaamste stakeholders is immers gebleken dat de sector dringend toe is aan een nieuwe marktbenadering waarbij proactieve communicatie centraal staat.

Classificatiesysteem

Zinkinfo heeft een classificatiesysteem opgezet dat nu als tool wordt ingezet om de dialoog tussen de verschillende marktpartijen en de verzinkers te stimuleren. Basis van de classificering blijft de EN-ISO 1461, de huidige norm voor discontinu thermisch verzinken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds Klasse F, wat staat voor Functioneel verzinken, en anderzijds Klasse E, Esthetisch Verzinken. De EN ISO 1461 beschouwt esthetische of decoratieve overwegingen van secundair belang. Maar bepaalde toepassingen/klanten eisen een hoge visuele afwerkingsgraad. Om aan het verwachtingspatroon van dergelijke klanten te kunnen voldoen is het van essentieel belang om vooraf met elkaar goede afspraken te maken op het vlak van esthetische afwerking. Klasse E moet hierop een antwoord bieden.

Meer info over ZEKER ZINK vind je hier.

Drs. Jules C.P. Wilhelmus - Directeur | Email: wilhelmus@duurzaambouwmetaal.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!